Meniu Închide

Legislatie

 1. Constituția României, republicată (Monitorul Oficial nr. 767/31.10.2003)
 2. Lege nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare – Text în vigoare începând cu data de 11 martie 2014
 3. Lege nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată (Monitorul Oficial nr. 627/ 31.08.2012)
 4. Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente – Text în vigoare începând cu data de 10 martie 2018
 5. Rectificare în cuprinsul anexei nr. 2 la Legea nr. 208/2015 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 22 iulie 2016)
 6. Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128/18.02.2019)
 7. Hotărârea Guvernului nr. 80/2019 privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 (Monitorul Oficial nr.129/18.02.2019)
 8. Hotărârea Guvernului nr. 81/2019 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019 (Monitorul Oficial nr.129/18.02.2019)
 9. Hotărârea Guvernului nr. 82/2019 privind aprobarea modelului listei de susţinători care va fi folosit al alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 (Monitorul Oficial nr.129/18.02.2019)
  Model listă susținători – format DOC
  Model listă susținători – format PDF
 10. Hotărârea Guvernului nr. 100/2019 pentru aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 (Monitorul Oficial nr.167/01.03.2019)
 11. Hotărârea Guvernului nr. 101/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 (Monitorul Oficial nr.167/01.03.2019)
 12. Hotărârea Guvernului nr. 98/2019 privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 (Monitorul Oficial nr. 162/ 28.02.2019)
 13. Hotărârea Guvernului nr. 99/2019 privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 (Monitorul Oficial nr. 162/ 28.02.2019)
 14. Hotărârea Guvernului nr.102/2019 privind modelul, dimensiunile, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 (Monitorul Oficial nr. 166/ 01.03.2019)
 15. Hotărârea Guvernului nr. 103/2019 pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea „VOTAT”, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 (Monitorul Oficial nr. 163/ 28.02.2019)
 16. Hotărârea Guvernului nr. 220/2009 pentru aprobarea modelului cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar, precum şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere, care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European (Monitorul Oficial nr. 146/ 9.03.2009)
 17. Hotărâre a Guvernului nr. 109/2014 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 220/2009 pentru aprobarea modelului cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar, precum şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere, care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European (Monitorul Oficial nr. 131/ 24.02.2014)
 18. Lege nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 19. Lege nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
 20. Lege nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată
 21. Hotărâre a Guvernului nr. 506/2003 privind stabilirea modelului Registrului declaraţiilor de interese
 22. Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
 23. Lege nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată
 24. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 6/06.03.2019 pentru aprobarea modelului declarației de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidați,  a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului cererii de renunțare la candidatură și a modelului certificatului doveditor al alegerii ca membru din România în Parlamentul European care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
 25. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9/25.03.2019 privind procedura de eliberare a adeverinţelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și procedura de acreditare a reprezentanților externi ai mass-mediei și a observatorilor externi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European

         GHID de completare a declarațiilor de avere și de interese – 2019